Tuesday, July 01, 2014

Działanie spółki wiąże się między innymi z obowiązkiem wykonania stosownych badań, które umożliwią ocenę działania przedsiębiorstwa. Takim sposobem diagnozy może być audyt finansowy, który zazwyczaj nazywany jest jako kolejna kontrola. W rzeczywistości nie ma prawa być w ten sposób określany, dlatego że jest to próba oceniania, która ma określić czy przedsiębiorstwo funkcjonuje na dobrym poziomie, a przekazywane oceny finansowe nie są znacząco zniekształcane. Audyt należy przeprowadzać najczęściej w przypadku dużych zakładów, gdzie jest wielu zainteresowanych wspólników. Wtedy, gdy audyt jest realizowany w ściśle określonych terminach, pojedynczy wspólnik może sprawdzić w jaki sposób działa przedsiębiorstwo. Są też pewne określone ściśle przez ustawodawcę sytuacje, w których przeprowadzenie audytu jest obowiązkowe. Ustawa o rachunkowości podaje trzy takie przypadki. W przypadku gdy średnie zatrudnienie w pełnym wymiarze w przeciągu poprzedniego roku było na poziomie 50 osób. Gdy suma aktywów na koniec roku obrotowego wynosi powyżej 2,5 mln euro i gdy przychody netto w złotych przekraczają 5 mln euro w minionym roku obrotowym.


Publicado por audytfinansowyxyz @ 9:35 AM
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios